Statek Hanka Sawicka

Zatopiony w 1945 r. w Kanale Łuczańskim „Löwentin”, został rok później wydobyty, wyremontowany i nazwany „Łowiczanka”. W roku 1954 zostaje zmodernizowany (zmiana napędu z parowego na motorowy) i nazwany „Hanka Sawicka”. Pływał z pasażerami po szlaku WJM do 1975 r. Następnie zacumowany przy nabrzeżu służył jeszcze przez pewien czas jako restauracja. (źródło: archiwum Żeglugi Mazurskiej)