Motorowiec „Hans Werner”

Motorowiec „Hans Werner” został zbudowany w 1925 r. w Królewcu na zamówienie MDK z Giżycka. Statkiem dowodził osobiście współwłaściciel MDK – kapitan Emil Riech, a nazwa jednostki wywodziła się od imion jego syna. W sierpniu 1939 r. statek został „zmobilizowany” i pływał do 16 września 1939 r. jako statek sztabowy 4. Landwehr-Motorboot Flottille. Powtórna mobilizacja do Transportflottille Masurischen Seen miała miejsce jesienią 1944 r. (źródło: www.bildarchiw-ostpreussen.de)