Statek Jerzy Korczak

Zatopiony w styczniu 1945 r. w porcie jachtowym w Giżycku „Hans Werner”, został wydobyty i wyremontowany już w sierpniu, po czym pływał jako „Mazur” i „Kryniczanka” (1947). Po przebudowie w latach 50. został nazwany – „Janusz Korczak”. Pływał pod banderą Żeglugi Mazurskiej do 1965 r., po czym został pocięty na złom. (źródło: archiwum Żeglugi Mazurskiej)