Winrych von Kniprode

Winrych von Kniprode

Wielki mistrz krzyżacki Winrych von Kniprode w 1379 r. rozpoczął żeglugę na Wielkich Jeziorach Mazurskich, przepływając z Węgorzewa do Rynu, a później przez Pisę, Narew i Wisłę do Malborka (źródło: Wikimedia Commons)