Wielki szpitalnik i komtur elbląski Werner von Tettingen

Werner von Tettingen

Wielki szpitalnik i komtur elbląski Werner von Tettingen w 1393 r. poprowadził wodną wyprawę międzynarodowego rycerstwa z Rynu na Grodno (źródło: Wikimedia Commons)