Baza remontowa Żeglugi Mazurskiej

Baza remontowa ŻM

Baza remontowa ŻM nad Kanałem Giżyckim w Giżycku (fot. W.M. Darski)