Mamry

Na północnym brzegu Mamr

Na północnym brzegu Mamr (fot. W.M. Darski)

Na północy szlak żeglowny Wielkich Jezior Mazurskich zamyka jezioro Mamry. Przywykliśmy używać tej nazwy do określenia drugiego, co do wielkości, polskiego jeziora, którego pełny akwen tworzą wspólnie jeziora: Kisajno, Dargin, Dobskie, Kirsajty, Święcajty i Mamry. Tym razem chodzi o ostatnie z tych jezior – Mamry właściwe, zwane też północnymi.

Szeroka wodna przestrzeń Mamr północnych

Szeroka wodna przestrzeń Mamr północnych (fot. W.M. Darski)

Szeroka wodna przestrzeń Mamr północnych

Szeroka wodna przestrzeń Mamr północnych (fot. W.M. Darski)

Szeroka wodna przestrzeń Mamr północnych

Szeroka wodna przestrzeń Mamr północnych (fot. W.M. Darski)

Żaglówka na Mamrach, w tle wyspa Upałty

Żaglówka na Mamrach, w tle wyspa Upałty (fot. W.M. Darski)

Na północnym brzegu Mamr

Na północnym brzegu Mamr (fot. W.M. Darski)

Mamry właściwe obejmują powierzchnię ok. 26,6 kilometrów kwadratowych, zaś maksymalna głębokość (w rejonie zatoki Przystań) osiąga 43,8 m. Na południu wąska cieśnina pomiędzy Ostrym Rogiem, a półwyspem Kurka, łączy Mamry z jeziorem Kirsajty. Na południowym wschodzie znajduje się niewielka zatoka, zwana jeziorem Bodma. Kalska Bramka u południowego krańca półwyspu Kal Łączy Mamry na wschodzie z jeziorem Święcajty. Wschodni brzeg Mamr, aż do ujścia rzeki Węgorapy, stanowi zachodnia krawędź półwyspu Kal. Na północy wybrzusza się w jezioro półwysep Zwierzyniecki Róg, na zachód od którego sięga głęboko na północ wydłużona zatoka, zwana jeziorem Przystań. Z jeziora Przystań uchodzi niedokończony Kanał Mazurski – zakrojona na olbrzymią skalę budowla hydrotechniczna, mająca w zamierzeniu połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie, poprzez Łynę i Pregołę z Bałtykiem. Kilka kilometrów na północ od ujścia kanału we wsi Przystań znajdują się monumentalne, betonowe konstrukcje nieukończonych śluz w Leśniewie, które miały niwelować różnicę poziomów, sięgającą blisko 30 metrów.

Na północnym brzegu Mamr

Na północnym brzegu Mamr (fot. W.M. Darski)

Na północnym brzegu Mamr

Na północnym brzegu Mamr (fot. W.M. Darski)


Wyspa Upałty na horyzoncie

Wyspa Upałty na horyzoncie (fot. W.M. Darski)

Niewielka przystań na Zwierzynieckim Rogu

Niewielka przystań na Zwierzynieckim Rogu (fot. W.M. Darski)

Na północnym brzegu Mamr

Na północnym brzegu Mamr (fot. W.M. Darski)

Przy wschodnim brzegu Mamr znajduje się wyspa Upałty. Liczący 67 ha powierzchni ostrów, z powodu swojej wielkości, zwany był za niemieckich czasów „Mazurskim Helgolandem”. Obszar za wyspą Upałty, przy wąskiej cieśninie, łączącej Mamry z Jeziorem Pniewskim, zwany jest Mamrami Małymi lub potocznie – Mamerkami. Nazwa jeziora wywodzi się ze staropruskiego rdzenia: „maur”, „mabrow” i oznacza… błota. Jeszcze w XV stuleciu poziom wody był tutaj o wiele niższy i obecną wodną powierzchnię przecinały szlaki lądowe, łączące Kal z Przystanią i wyspę Upałty z Półwyspem Sztynorckim. Szlaki te przykryła woda po wybudowaniu przy zamku węgorzewskim tamy na Węgorapie. Wyspa Upałty jest obecnie ścisłym rezerwatem przyrody, gdzie gniazdują bieliki.

Wyspa Upałty

Wyspa Upałty (fot. W.M. Darski)

W zatoce Przystań

W zatoce Przystań (fot. W.M. Darski)

W okresie międzywojennym należała do von Lehndorffów ze Sztynortu i była częściowo udostępniona dla turystów. Była tu przystań dla statków pasażerskich i gospoda, a w południowej części romantyczny grób Augusta Quednaua – nauczyciela z Pniewa i przyrodnika, autora wielu publikacji o jeziorze Mamry. Na południe od wyspy Upałty znajduje się niewielka Wyspa Piramidalna, na której w końcu XVIII stulecia Ernst Ahasverus Heinrich von Lehndorff ze Sztynortu ustawił kamienny obelisk w kształcie ostrej piramidy, ku czi swojego zmarłego przyjaciela – hrabiego Henckela von Donnersmarcka, gubernatora twierdz w Piławie, Królewcu i Kłajpedzie. Obelisk uległ niszczącemu działaniu mamrzańskich fal.

Północny kraniec Mamr i Wielkich Jezior Mazurskich

Północny kraniec Mamr i Wielkich Jezior Mazurskich (fot. W.M. Darski)

Jeden z masywnych schronów wojennej kwatery „Mauerwald”

Jeden z masywnych schronów wojennej kwatery „Mauerwald” (fot. W.M. Darski)

Opodal ujścia Kanału Mazurskiego z zatoki Przystań znajdują się pozostałości masywnych schronów z czasów II wojny światowej. Jest to kwatera polowa Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych (niem. Oberkommando des Heeres) o kryptonimie „Mauerwald”. To tutaj przygotowywano plany wojennych podbojów i zapadały decyzje operacyjne, dotyczące wszystkich frontów najdramatyczniejszej z wojen XX stulecia. Za niewielką opłatą można zwiedzić zachowane schrony oraz obejrzeć przygotowana przez gospodarza terenu ekspozycję, która zawiera również replikę Bursztynowej Komnaty – słynnego dzieła snycerskiego, zrabowanego przez wojska nazistowskie w Carskim Siole, a także odwzorowane w skali 1:1 wnętrze U-boota. Obok budynku ekspozycji znajduje się również wysoka wieża widokowa.

Ujście Kanału Mazurskiego z jeziora Mamry

Ujście Kanału Mazurskiego z jeziora Mamry (fot. W.M. Darski)


Groźna pogoda na Mamrach

Groźna pogoda na Mamrach (fot. W.M. Darski)


Groźna pogoda na Mamrach

Groźna pogoda na Mamrach (fot. W.M. Darski)


Północny kraniec Mamr i Wielkich Jezior Mazurskich

Północny kraniec Mamr i Wielkich Jezior Mazurskich (fot. W.M. Darski)

Mamry są jednym z niewielu mazurskich jezior, gdzie wśród rybiej populacji utrzymuje się wciąż sielawa i sieja, smakowite relikty epoki polodowcowej. Przy Kanale Młyńskim w Węgorzewie znajduje się wylęgarnia ryb, skąd narybek sielawy jest stale w Mamrach uzupełniany.

Statki Żeglugi Mazurskiej przecinają całe Mamry w osi północ – południe podczas regularnych rejsów z Giżycka do Węgorzewa oraz w drodze powrotnej. Odbywają się też rejsy spacerowe z Węgorzewa ku zatoce Przystań i do wyspy Upałty. W obu przypadkach dużą atrakcją jest parokilometrowy odcinek rzeki Węgorapy, którą przebywają statki, aby dotrzeć z Mamr do portu w Węgorzewie. Licząca 172 km długości Węgorapa, zbiera wody całego, rozległego akwenu Mamr (Kisajno, Dargin, Jezioro Dobskie, Kirsajty, Święcajty, Mamry właściwe) i po przekroczeniu granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim oraz połączeniu w okolicach Czerniachowska z rzeką Instruczą, tworzy Pregołę, która wpada do Bałtyku.

Węgorzewska plaża nad Mamrami

Węgorzewska plaża nad Mamrami (fot. W.M. Darski)


Na Węgorapie

Na Węgorapie (fot. W.M. Darski)