Giżycko – Wyspa Kormoranów

Czas rejsu: 3 godziny 30 minut

Długość trasy 54 km.

Jak wszystkie rejsy z Giżycka rejs rozpoczynamy na jeziorze Niegocin. Następnie Kanałem Łuczańskim przemieszczamy się na kompleks jezioro Kisajno znajdujące się w kompleksie jeziora Mamry.

Opis trasy do jeziora Kisajno znajduje się przy trasie Giżycko – Łabędzi Szlak – Giżycko.

Z jeziora Kisajno wpływamy na jezioro Dargin, a następnie przez jezioro Łabap płyniemy na jezioro Dobskie gdzie znajduje się Wyspa Wysoki Ostrów zwana też Wyspą Kormoranów.

Jezioro Dargin (powierzchnia 30,3 km2, głębokość do 37,6 m) służy głównie jako szlak żeglugowy między Giżyckiem i Węgorzewem. Przepływa się też przez nie w drodze do Sztynortu lub na jezioro Dobskie. Ze względu na otwartą przestrzeń jezioro jest nawiedzane przez silne wiatry. Na wprost cypla znajdującego się pomiędzy przejściem na Kisajno i wejściem do Kanału Sztynorckiego znajduje się duża grupa głazów ukrytych tuż pod powierzchnią. Głazy te znane są pod nazwą Głazów Sztynorckich. Mimo wyraźnego oznakowania ( w czasie złej pogody fale częściowo je maskują) stanowią one poważne zagrożenie dla żeglarzy.

Kolejnym jeziorem na naszej trasie jest jezioro Łabap. Jezioro jest najbardziej wysuniętą na zachód częścią jeziora Dargin. Granice jeziora są umowne i są nimi od zachodu przewężenie, a od wschodu płycizna i wyspa. Maksymalna głębokość – 13,4 m. Służy głównie jako szlak żeglowny dla chcących dostać się na jezioro Dobskie lub z niego wrócić. Według opowieści nazwa jeziora pochodzi od wyjątkowo aktywnych głosowo żab, które zamieszkiwały płycizny tego jeziora od lat. Stąd nazwa „Łabap” – co brzmi niczym żabi głos.

Jezioro Dobskie (powierzchnia 17,76 km2, głębokość do 22,5m) stanowi rezerwat faunistyczno-krajobrazowy utworzony w 1976. Wzdłuż brzegów jeziora oraz wokół wysp występuje szeroki pas szuwarów, w których gnieździ się ptactwo wodne m.in. perkoz dwuczuby, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna, krzyżówka, czernica,głowienka, świstun, gągoł, łyska, tracz nurogęś, bąk, bączek i kureczka nakrapiana. Wyspy porośnięte są bujnym lasem łęgowym i grądowym, w części starodrzewem. W lasach tych gnieździ się wiele drobnych ptaków śpiewających. Na Wysokim Ostrowie zwanym też Wyspą Kormoranów znajduje się duża kolonia kormorana czarnego oraz czapli.

Na jeziorze znajduje się szereg wysp: Wysoki Ostrów (Wyspa Kormoranów) stanowiąca miejsce lęgowe kormorana i czapli; Wyspa Gilma kryjąca kiedyś w swoich granicach grodzisko Galindów i święty gaj, miejsce gdzie przeprowadzano pogańskie rytuały i oddawano cześć bogom (gdy Krzyżacy zajęli Prusy, na ruinach grodziska wznieśli niewielki zamek) – historia Wyspy opisana jest w książce „Przebudzenie” Katarzyny Zyskowskiej – Ignaciak; Lipka, Ilmy Wielkie, Wyspa Heleny i  kilka bezimiennych wysepek.