Giżycko – Szlak Łabędzi

Trwający około jednej godziny i pięćdziesięciu minut rejs wycieczkowy statkiem po Łabędzim Szlaku jeziora Kisajno, to wyjątkowe przeżycie dla miłośników nieskażonej działalnością człowieka natury oraz przewspaniałych krajobrazów. Łabędzi Szlak, to południowo-zachodnia część jeziora Kisajno z nagromadzeniem dziesięciu wysp, które tworzą niezwykle malownicze zatoki i cieśniny. Wszystkie tutejsze wyspy stanowią ścisły rezerwat przyrody, chroniący miejsca lęgowe ptaków wodno-błotnych i miejsca odpoczynku podczas ptasich przelotów wiosenno-jesiennych, a także naturalny krajobraz polodowcowy. Gniazduje tutaj ponad 110 gatunków rzadkich gdzie indziej ptaków, m.in.: perkoz dwuczuby i rdzawoszyi, bąk, czapla siwa i biała, żuraw, tracz nurogęś, gągoł, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, rybołów, kania czarna, mewa śmieszka, pospolita i srebrzysta oraz rybitwa zwyczajna. W zaroślach trzcinowych wokół wysp można wypatrzeć przeróżne zwierzęta. Czasem zdarza się, iż między wyspami przepływają dziki lub łosie. Zaś na niebie ponad wyspami można nierzadko zauważyć kołujące majestatycznie bieliki.

Port dawnego „Almaturu”

Port dawnego „Almaturu” na południowym brzegu Kisajna

Statek wypływa z portu w Giżycku i początkowo płynie taką samą trasą, jak podczas rejsu Giżycko – Węgorzewo; kierując się wzdłuż północnego brzegu jeziora Niegocin do Kanału Giżyckiego. Przepływa Kanał Giżycki, gdzie można podziwiać zabytkowy most obrotowy i pokrzyżacki zamek, a następnie wypływa na zatokę Tracz jeziora Kisajno. Tutaj trasa ulega zróżnicowaniu. Nie skręcamy w prawo na główny tor wodny Kisajna, lecz płyniemy wzdłuż jego południowego brzegu. Lewą burtą statek mija port jachtowy legendarnego „Almaturu” z charakterystycznymi oczami, wymalowanymi na hangarze. W ośrodku tym nadal przechowywany jest kadłub jachtu „Rekin”, który pod nazwą „Christine” grał jedną z głównych ról w debiutanckim filmie Romana Polańskiego – „Nóż w wodzie”. Od portu dawnego „Almaturu” statek odbija nieco w prawo, kierując się w stronę przesmyku pomiędzy półwyspem Mały Ostrów, a wyspą Duży Ostrów, mija trzcinowe wysepki i głęboką zatokę po prawej stronie, aby wpłynąć w wąską gardziel wodną, za którą zaczyna się Łabędzi Szlak.

Przesmyki na Kisajnie

Trzcinowe wysepki u przed wejściem z „otwartego” Kisajna na Łabędzi Szlak

Wrota na Łabędzi Szlak

Przesmyk wodny pomiędzy Małym i Dużym Ostrowem – wrota na Łabędzi Szlak

Za przesmykiem otwiera się szersza przestrzeń wodna zachodniego Kisajna, której brzeg wschodni stanowią wyspy Duży Ostrów i Sosnowy Ostrów, oddzielające tę część jeziora od głównego toru wodnego do Węgorzewa. Na Dużym Ostrowie archeolodzy zlokalizowali pozostałości dużego grodziska – wiemy więc, iż w czasach prehistorycznych wyspa była zamieszkała przez staropruskich Galindów.

Tęcza po burzy nad wyspą Duży Ostrów

Tęcza po burzy nad wyspą Duży Ostrów

Wyspa Świtałowy Ostrów

Wyspa Świtałowy Ostrów

Po lewej burcie pojawia się niewielka wysepka Wronie Kępy, a za nią w tle zachodniego brzegu – wyspa Świtałowy Ostrów. Za Świtałowym Ostrowem zachodni brzeg Kisajna wysuwa się w wodę półwyspem Gucki Róg, zaś po ,prawej burcie otwiera się cieśnina między wyspami Sosnowy Ostrów i Górny Ostrów. Statek mija lewą burtą Gucki Róg i płynie wzdłuż zatrzcinionego, zachodniego brzegu wyspy Górny Ostrów.

Gucki Róg

Po lewej Gucki Róg, w tle wyspa Górny Ostrów

Zimny Kąt

Jachty przy leśnej kei u wejścia do zatoki Zimny Kąt

Na tym odcinku często trafiają się przepływające przed dziobem statku zwierzęta, zaś na lewym brzegu widać wyraźnie żeremia pobudowane przez bobry. Następnie tor wodny ulega zwężeniu. Statek prawą burtą mija Wyspę Ptasią, która łączy się z Górnym Ostrowem pasem trzciny i wypływa na szersze wody przed wejściem do kiszkowatej zatoki Zimny Kąt. W tzw. Fuledzkim Borku u nasady Zimnego Kąta znajduje się tłumnie nawiedzane przez jachty leśne pole biwakowe.

Wyspa Ptasia i Muszla

Na kursie statku Wyspa Ptasia i Muszla

Wyspa Muszla

Wyspa Muszla przegląda się w błękicie

Wyspa Olchowa

Przy Wyspie Olchowej

Statek bierze kurs w prawo, wpływając pomiędzy Wyspę Ptasią i wyspę Muszla – płynie dalej niezwykle malowniczym odcinkiem wzdłuż północnego brzegu Górnego Ostrowu, a następnie pomiędzy Wyspą Olchową i wyspą Czapla wypływa na szersze wody Kisajna.

Wyspa Czapla

Za wyspą Czapla otwierają się szersze wody Kisajna

Siwa czapla

Siwa czapla z wyspy Czapla

Na północy akwen Łabędziego Szlaku zamyka półwysep Niski Róg, ale statek płynie na wschód, opływając wyspę Czapla, niewielki przesmyk między trzcinami, oddzielający ją od wyspy Wielka Kiermuza i pomiędzy tą wyspą, a wyspą Dębowa Górka wpływa na główny tor wodny z Węgorzewa do Giżycka.

Przesmyk Kiermuza

Przesmyk wodny w trzcinie pomiędzy wyspą Czapla, a Wielką Kiermuzą

Dalej płynie owym głównym szlakiem w kierunku południowym, gdzie tym razem widoczny ze statku po prawej burcie zachodni brzeg jeziora tworzą wyspy: Górny Ostrów, Sosnowy Ostrów i Duży Ostrów. Kieruje się dalej do zatoki Tracz, na Kanał Giżycki i powraca do portu w Giżycku, kończąc rejs po najpiękniejszym zakątku Wielkich Jezior Mazurskich.

Rodzina łabędzi

Rodzinka łabędzi z Łabędziego Szlaku